Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Aktualności

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

27 września 2010

  • Tachografy - cyfrowe, analogowe. Sprzęt i oprogramowanie.