Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Aktualności

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

27 września 2010

  • Tachografy - cyfrowe, analogowe. Sprzęt i oprogramowanie.